La Comissió de Festes de Pinedes pot variar el programa en cas d'imprevist major. 

Festa Major 2016